Sparco-rallin 26.8. sääntöjä voi tilata tai tulosta oheinen dokumentti:

Maria Manninen p. 0400 408 504, pt. (09) 773 95 221 maria.manninen@forma.fi

Ilmoittautuminen päättyy:  ti 8.8.2000 klo 18

Sparco -ralli 26.8.2000		 	Järjestäjä: Rally Drivers Team ry.
AKK:n lupanumero: 36/R/2000
I		OHJELMA
maanantai 26.6.2000	
		Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkaa
tiistai 8.8.2000
klo 18.00	Ilmoittautumisaika päättyy
maanantai 14.8.2000	
		Kilpailuun hyväksyttyjen lista julkaistaan
lauantai 26.8.2000
klo 12.30 	Kilpailutoimisto avataan. 
		Kilpailupapereiden tarkistus ja materiaalin jako alkaa, Euroracing Oy, Lahelantie 7, puh. 
		(09) 2732 857
klo 13.00	Esikatsastus alkaa, Euroracing Oy (aikataulu art. 21)
klo 13.00	1. tuomariston kokous, Hotelli Gustavelund
klo 14.00	Lähtöön oikeutettujen lista julkaistaan ja täydennetään 30 min. välein
Kilpailupapereiden jako alkaa, Hotelli Gustavelund
klo 15.01	Kilpailun lähtö, Hotelli Gustavelund, Tuusula
klo 17.30	Esikatsastus päättyy
klo 21.31 	Kilpailun maali, 1. kilpailijan arvioitu maaliin tuloaika Hotelli Gustavelund
		Loppukatsastus Euroracing, Lahelantie 7
klo 23.15 alk.	Tulokset julkaistaan virallisella ilmoitustaululla, Hotelli Gustavelund
klo 23.45 alk.	Palkintojen jako, Hotelli Gustavelund
		- Historic
		- A- ja B-juniorit
VIRALLINEN ILMOITUSTAULU
Kilpailun virallinen ilmoitustaulu sijaitsee 26.8.2000 klo 12.30 - 27.8.2000 klo 02.00 
kilpailutoimistossa Hotelli Gustavelundissa sekä 26.8.2000 klo 12.30 - 17.30 
katsastuspaikalla Euroracing Oy.
		KILPAILUKESKUS				LEHDISTÖKESKUS		
		Kilpailutoimisto			Lehdistötoimisto
		25.8.2000 asti				25.8.2000 asti	
		Nina Salmijärvi				Ulla Mielonen
		fax 02040 66882				fax 0420 408 504
		GSM 040 706 4265			GSM 0400 548 963
		e-mail nina.salmijarvi@sonera.com	e-mail ulla.mielonen@iobox.fi
				
		26.8.2000 klo 11.30 - 27.8.2000 klo 02	26.8.2000 klo 12.30 - 27.8.2000 klo 02
		Hotelli Gustavelund			Hotelli Gustavelund
		puhelin 040 706 4265			puhelin 0400 548 963
		fax (09) 273 7440			fax (09) 273 7440
II		KILPAILU
Art. 1.1 Kilpailun määritelmä
26.8.2000 ajettavan Sparco-rallin järjestäjä on Rally Drivers Team ry.
Kilpailu järjestetään noudattaen FIA:n (Federation International de l’Automobile) 
International Sporting Code’a ja sen liitteitä, AKK:n sääntöjä ja näitä Sparco-rallin sääntöjä, 
jotka AKK on hyväksynyt 31.5.2000 lupanumerolla 36/R/2000.
 
Art. 1.3 Toimihenkilöt
Tuomaristo
Puheenjohtaja	Erkki Paatola	Kangasniemi
Tuomarit	Aulis Ahonen	Mikkeli
      	Pentti Kangas	Kangasniemi			
	    Toni Nummela	Lahti
	    Kari Kiuru	Leppävirta
		
AKK:n turvallisuustarkkailija	Pekka Järvinen	Valkeakoski
AKK:n pääkatsastaja	    Ralf Petterson	Helsinki
			
Muut toimitsijat	 			puhelin		e-mail
Kilpailun johtaja	Maria Manninen	    0400 408 504
	maria.manninen@forma.fi
Apulaiskilpailunjohtaja	Heikki Ahteensuu	0400 406 197		 
Kilpailusihteeri	Nina Salmijärvi	    040 706 4265	nina.salmijarvi@sonera.fi
	
Tuomariston sihteeri	Katri Reponen	
Ratamestari	    Pertti Laaksonen	040 508 6521
Apulaisratamestari	Jarmo Hartikainen	0400 716 215
Turvallisuuspäällikkö	Lasse Miettinen	    0500 428 590
Johtokeskus	    Juha Rostedt	    040 510 9244	
Kilpailun lääkäri	Markku Kopra	
Tiedotuspäällikkö	Ulla Mielonen	    0400 548 963	ulla.mielonen@iobox.fi
Tuloslaskentapäällikkö	Carita Helminen	    040 581 5277
Viestipäällikkö	    Timo Lintunen	    0400 508 239	
Katsastuspäällikkö	Rauno Pääkkönen		050 351 6968
Kilp. yhdyshenkilö	Raija Simonen	    0400 460 665	raija.simonen@peeceeporssi.fi		
III	YLEISTIEDOT
Art. 2 - Yleistä
Sparco-ralli on kansallinen Historic-Rally Trophy osakilpailu ja kansallinen kilpailu A- ja B-
junioreille.
Art. 3 - Kilpailun reitti
Kilpailun kokonaispituus on 220 km sisältäen 7 erikoiskoetta, joiden yhteispituus on n. 50 
km.
Jos kilpailija, ilmoittajan tai huollon edustaja tavataan reitillä, Mäntsälä, Pornainen, 
Riihimäki, Kärkölä, Suomen tiekartan keltaisilla, harmailla, mustilla tai karttaan 
merkitsemättömillä teillä ennen 26.8.2000 klo 15.01, evätään ko. kilpailijalta oikeus osallistua kilpailuun. Tämän lisäksi AKK 
rankaisee ko.kilpailijaa tuntuvalla kilpailukiellolla. Järjestäjä ja myös poliisi tarkkailevat 
säännöllisesti liikennettä erikoiskokeina käytettävillä teillä.
Tarkka reitti annetaan tiekirjassa. Tiedot kilpailun jaksoista, aika- ja reittitarkastus-asemista 
yms. annetaan aikakortissa ja tiekirjassa.
Art. 4 - Kilpailuautot
4.1	Kilpailuun voi osallistua Suomessa kilpailukäyttöön hyväksytyllä ajoneuvolla, jotka 
on katsastuspäivään mennessä luokiteltu täyttäen FIA:n ISC:n J-liitteen vaatimukset 
seuraavien ryhmien osalta:
* Ryhmät A, N ja F (A- ja B-juniorit)
* Historic-luokassa liite K:n mukaan.
4.2	Pohjapanssarin käyttö on sallittu kaikissa autoissa.
	Historic-luokan autoilla tulee olla 4-sivuinen passi sekä 6-pisteen turvavyöt molemmilla kuljettajilla.
4.3	Kilpailuluokat
	Historic
		luokka 1	ikäkaudet E-F	TC- ja GTS-autot	enintään 	850 cc
		luokka 2	ikäkaudet E-F	TC- ja GTS-autot	enintään 	1150 cc
		luokka 3	ikäkaudet E-F	TC- ja GTS-autot	enintään 	1300 cc
		luokka 4	ikäkaudet E-F	TC- ja GTS-autot	enintään 	1600 cc
		luokka 5	ikäkaudet E-F	TC- ja GTS-autot	yli 1600 cc
		luokka 6	ikäkaudet G	T- ja GT-autot	    vapaa cc
		luokka 7	ikäkaudet G	TC- ja GTS-autot	vapaa cc
		A-juniorit
Ryhmä N on jaettu seuraaviin luokkiin:
		luokka 8			enintään 2000 cc
		luokka 9			yli 2000 cc
Ryhmä A on jaettu seuraaviin luokkiin:
		luokka 10			enintään 2000 cc
		luokka 11			yli 2000 cc
Ryhmä F on jaettu seuraaviin luokkiin:
		luokka 12			enintään 1600 cc
		luokka 13			yli 1600 cc
B-juniorit:
Ryhmä N ja A yhdessä on jaettu seuraaviin luokkiin:
		luokka 14			enintään 1600 cc
		luokka 15			yli 1600 cc
Ryhmä F on jaettu seuraaviin luokkiin:
		luokka 16			enintään 1600 cc
		luokka 17			yli 1600 cc
Art. 6 - Ilmoittautuminen, ilmoittautumislomake
6.1	Jokaisen, joka haluaa osallistua Sparco -ralliin, pitää lähettää oheinen 
ilmoittautumislomake täydellisesti täytettynä tiistai 8.8.2000 klo 18.00 mennessä:
		Tenab Oy		Fax. (03) 474 8799
      	PL 18		    Puh. (03) 474 2119
		35801 Mänttä
			
Art. 7 - Osallistumismaksut
Kun kilpailija ottaa autoonsa kaikki järjestäjän mainokset (art. 14), osallistumismaksu on 800 mk.
Kaksinkertainen osallistumismaksu, jos kilpailija ei ota järjestäjän mainosta. 
Myös tämä maksu tulee maksaa määräaikaan mennessä.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu järjestäjällä viimeistään 8.8.2000 klo 18.00.
Maksut pitää suorittaa pankkisiirtona järjestäjän tilille:
		Sparco-ralli
		Merita Kerava 207418-92046
		Huom! Osallistumismaksun maksamisessa käytetään viitenumerona I-ohjaajan 
		lisenssinumeroa tarkistusnumeroineen.
Art. 13 - Huoltaminen
13.4	Huoltokieltoalueet
Alueet, joilla huolto on kielletty, on merkitty Tiekirjaan ja Reittikarttaan. Niillä siirtymillä, 
joilla huolto on kielletty, kilpailuun osallistuvan ilmoittajan huoltoautot eivät saa pysäköidä 
huoltokieltoalueeksi määrätyllä kilpailureitin osalla. 
Art. 14 - Mainostaminen
14.3	Kilpailijoiden, jotka hyväksyvät järjestäjän mainokset, pitää varata niitä varten 
seuraavat tilat:
		1. Kilpailunumero, 2 kpl/auto 50 x 52 cm ylä- ja alalaidassa mainokset Sparco, Foliatec.
		2. Järjestäjän mainos Shell, vapautus kaksinkertaisella osallistumismaksulla, etupellissä 
		50 x 50 cm
V		KILPAILUN KULKU

Art. 15 - Lähtö
	Kilpailijoiden ihannelähtöajat ilmoitetaan kilpailun virallisella ilmoitustaululla alkaen klo 14.00. 
	Kilpailijat saavat aikakorttinsa lähtö-AT:lla saapuessaan lähtöön.
	Lähtö tapahtuu Hotelli Gustavelundin edestä klo 15.01 alkaen yhden minuutin välein. 
	Kilpailun lähdössä ei ole lähdön Parc Fermé -aluetta. Järjestäjä suosittelee autojen saapumista lähtöalueelle aikaisintaan 20 ja viimeistään 10 min ennen kunkin omaa lähtöaikaa.

15.8	Jokainen miehistö saa 1 tunti ennen omaa ihannelähtöaikaansa tiekirjan sekä 3 kpl reittikarttoja kilpailutoimistosta, Hotelli Gustavelundista, joista ilmenee noudatettava kilpailureitti yksityiskohtaisesti. Kilpailureitin noudattamatta jättäminen johtaa kilpailusta sulkemiseen.

Art. 18 - Kokoomatauot
18.1	Kilpailussa on yksi huoltovapaa tauko. Tauon pituus minimissään 20 minuuttia.

Art. 19 - Erikoiskokeet
19.12	Miehistön aika jokaisella erikoiskokeella, tunteina, minuutteina, sekunteina sekä sekunnin kymmenysosina ilmaistuna, lisätään heidän muihin ajassa ilmaistuihin rangaistuksiinsa. Mikäli erikoiskokeella joudutaan siirtymään vara-ajanottojärjestelmään, ajanotto tapahtuu ko. erikoiskokeella sekunnin tarkkuudella.

Art. 20 - Parc Fermé 
20.1.3	Kilpailussa on maalin Parc Fermé -alue Historic-luokan autoille. Parc Fermé avataan vastalauseajan päätyttyä (= 30 minuuttia Historic-luokan tulosten julkistamisesta). Tämä aika ilmoitetaan ilmoitustaululla.

	Vastalauseet muiden luokkien (A- ja B-juniorit) autoja kohtaan on tehtävä ennen ko. auton maaliin saapumista.

VI	KATSASTUS

Art. 21 - Katsastus ennen lähtöä ja kilpailun aikana
	Katsastus järjestetään lauantaina 26.8.2000 klo 13.00 alkaen Euroracing Oy:ssä, Lahelantie 7, 
	puh. (09) 2732 857.

	Katsastusaikataulu:
		
	   	Numero:	 		klo 		Numero:	 	klo	
		1	-	30	13.00-13.30	31	-	60	13.30-14.00
		61	-	90	14.00-14.30	91	-	120	14.30-15.00
		121	-	150	15.00-15.30	151	-	180	15.30-16.00
		181	-	210	16.00-16.30	211	-	220	16.30-17.00	

		Katsastus päättyy klo 17.30.
		
Art. 26 - Palkinnot
	Palkinnot ovat muisto- ja käyttöesineitä, luokkavoittajat palkitaan Sparco-lahjakorteilla.
	Palkittavien määrä ilmoitetaan ilmoitustaululla.

Art. 27 - Palkintojenjako
	Palkinnot jaetaan 26.8.2000 n. klo 23.45 alkaen Hotelli Gustavelundissa.
	Kaikkien palkittavien kilpailijoiden on osallistuttava palkintojen jakotilaisuuteen. 
	Pakottavista syistä poissaoloon luvan voi antaa vain kilpailun johtaja.

TERVETULOA SPARCO-RALLIIN!